Powered by Blogger.4/recent posts

Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions)

Nasa ibaba ang mga karaniwang tanong patungkol sa aming mga produkto, at ang mga sagot sa mga ito.

Kung wala są mga ito ang iyong tanong, maaari mo kaming i-chat sa aming Lazada shop (https://www.lazada.com.ph/shop/natureoz-online-shop) o i-email sa natureoz.com@gmail.com.

1. Saan kayo matatagpuan?

Kami ay located sa Bacoor, Cavite ngunit nag-o-operate lang online.

Kung nais na mag-place ng order, gamitin lang ang website na ito: https://www.lazada.com.ph/shop/natureoz-online-shop

2. May maire-rekomenda ba kayong produkto sa akin?

I-click lang sa ibaba ang naaayon sa iyong intensyon upang makita ang mga produktong nababagay sa iyo:

☽ Gayuma sa Pag-ibig (Pampalakas ng Karisma, Pampabalik ng Dating Kasintahan o Asawa, Pampatino o Pampaamo ng Kapareha, Pampatibay ng Relasyon)

☽ Pampaswerte sa Pera, Negosyo at Trabaho

☽ Pangontra sa Kulam, Sumpa, Inggit, Usog, at Masamang Espiritu o Elemento

Kung nais namang magpagawa ng ritwal sa amin, pumunta lang sa www.babaylanadlaw.com.

3. Epektibo ba ang inyong mga produkto?

Ang aming mga produkto ay gawa sa mga natural na materyal (halimbawa, kristal) na nagtataglay ng kakayahang magbigay katuparan sa kahilingan. Ito ay cleansed and charged din ng positive energy upang mas maging epektibo ang mga ito. Maliban diyan, kami ay nagbibigay ng detalyadong gabay kung paano ito gamitin. Kung hindi bukas ang isipan pagdating sa mga bagay na kagaya nito, hindi rin ito tatalab sa iyo. At tandaan na ito ay instrumento lamang upang mapasaiyo ang isang kahilingan.

4. Paano gamitin ang inyong mga produkto?

Nasa page na ito ang product guides: https://blog.natureoz.com/search/label/Product%20Guides

Kung may katanungan, i-chat lang kami aming Lazada store (https://www.lazada.com.ph/shop/natureoz-online-shop) o i-email sa natureoz.com@gmail.com.

5. Kailan ko matatanggap ang aking order?

Makikita mo ang estimated time of arrival ng iyong order/s pagkatapos mong mag-place ng order sa aming Lazada shop: https://www.lazada.com.ph/shop/natureoz-online-shop
Share This
No comments:

404

We Are Sorry, Page Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found.

Home